Yeni yıla özel kapıda ödemeli siparişler de dahil, tüm ürünlerde kargo ücretsizdir.

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.Sitenin Tanımı

ahsapoyuncaklarin.com internet sitesi “Sakızağacı Mahallesi Şinasi Gürünlü Sokak Bahar Apartmanı No:5 İçkapı No:10 Bakırköy İstanbul” adresinde faaliyetlerini yürüten gerçek kişi tacir Baran Avşar’a aittir.

 

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Baran Avşar’ın sahip olduğu internet sitesi   ahsapoyuncaklarin.com‘dan faydalanmak için yapacağınız üyelik şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1.  Üye,  ahsapoyuncaklarin.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Baran Avşar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2.  Üye, Baran Avşar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Baran Avşar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Baran Avşar’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3.  Üye, ahsapoyuncaklarin.com internet sitesini kullanırken tüm mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve yalnızca üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4.  Üye, ahsapoyuncaklarin.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5.  ahsapoyuncaklarin.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ahsapoyuncaklarin.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Baran Avşar’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6.  Baran Avşar üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, ahsapoyuncaklarin.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Baran Avşar’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Baran Avşar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Baran Avşar’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9.  Baran Avşar’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Baran Avşar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. ahsapoyuncaklarin.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Baran Avşar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11.  Baran Avşar tarafından ahsapoyuncaklarin.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12.  Baran Avşar kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Baran Avşar üyenin ahsapoyuncaklarin.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için, Baran Avşar tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

 

3.14. ahsapoyuncaklarin.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Baran Avşar’ın iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, ahsapoyuncaklarin.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Baran Avşar’ın iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Baran Avşar’ın iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Baran Avşar iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Baran Avşar iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Baran Avşar’ın iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Baran Avşar’ın iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “baranavsar24@gmail.com” adresine göndereceği e-posta ile iletebilir.

 

3.15.  Baran Avşar üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Baran Avşar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Baran Avşar web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.16.  Baran Avşar’ın web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Baran Avşar’ın web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.17.  Baran Avşar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme/sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.18.  Baran Avşar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.19. Baran Avşar tarafından, üyelere ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri (isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafet dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-beğenileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi) kanunlara uygun biçimde ve gerekli tedbirler alınarak, Baran Avşar ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.

 

3.20. ahsapoyuncaklarin.com üzerinde üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Baran Avşar veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. ahsapoyuncaklarin.com kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ahsapoyuncaklarin.com’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aralarında gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Baran Avşar tarafından görülmez ve kaydedilmez)

 

3.21. ahsapoyuncaklarin.com’da üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 

3.22.  Taraflar, Baran Avşar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.23.  Baran Avşar, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “baranavsar24@gmail.com” adresine e-posta göndererek iptal edebilir.

 

 

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Baran Avşar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Baran Avşar, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu metin üyelik sözleşmesi eki niteliğinde olup, sözleşme ile elde edilen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Beyanını içermektedir.

 

AYDINLATMA METNİ

 

1) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu, Baran Avşar (“Tacir”), işbu Üyelik Formu sayesinde elde etmiş olduğu, üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel verileri (Ad/Soyad/e-mail/Telefon numarası/Adres/Çocuğuna ait İsim Soyisim/Çocuk Doğum Günü vs.) ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.

 

2) Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, Baran Avşar tarafından satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla işlenebilir.

 

3) Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, Baran Avşar tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

4) Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel veriler, Baran Avşar tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

 

5) Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

 

6) Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler, “baranavsar24@gmail.com” e-mail adresine iletilmesini takiben en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.

 

ÜYENİN AÇIK RIZA BEYANI

 

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Baran Avşar tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı yasaya uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Bilgilendirme
Sepete Eklendi.Sepete Git